Tjänster

Epost::

info@be4.se

Ring:

+46 (0)40 602 57 80

TJÄNSTER!


B4fire kan erbjuda ett brett utbud av enklare eller mycket kvalificerade tjänster. Vi samarbetar t ex brandingenjörer, riskingenjörer och experter på bevakningstjänster. Nedan följer några av de tjänster vi kan erbjuda.


  • Kvalitetssäkring av bevakningstjänster.
  • Tekniskt brandskydd.
  • Organisatoriskt brandskydd.
  • Ritningstjänster.
  • Inventering.
sba ritning

FÖRDELAR


Med stöd av systemet kan ni uppfylla krav från kravställare såsom räddningstjänst och arbetsmiljöverket. B4Web ger Er frihet att överföra befintlig SBA-dokumentation eller upprätta ny dokumentation med hjälp av Befintliga mallar.


B4Web passar alla typer av företag och verksamheter. Systemet är utbyggbart med flera moduler och kan enkelt uppgraderas efter verksamhetens behov för att hantera verksamhetens hela säkerhetsarbete.

Ring: +46 (0)40 602 57 80

Epost:info@be4.se

Copyright @ All Rights Reserved